Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu’nun 11-12 .maddesi ve binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik gereği İşveren; İş yeri ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlenmesini ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır .

Ilıca Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi işyerindeki çalışma ortamı ve çevre şartlarına göre öncelikli çalışanın sağlığını ve çevreyi korumak için Acil Durum Planı hazırlamak için,

  1. Olması muhtemel acil durumları değerlendirir.
  2. Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirler.
  3. Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin alınmasını sağlar.
  4. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yapar.
  5. Çalışanları acil durumlara hazırlanmak amacıyla tatbikatlar ve tahliye senaryoları yapar.
  6. Acil durum işaretleme çalışmaları, toplanma yerleri ve ekipleri oluşturur.
  7. İşin niteliğine göre çalışanlara; Koruma, kurtarma, söndürme,deprem, sel,sabotaj ve ilkyardım konularında eğitim verir.

 

Acil Durum Planlaması Nasıl Yapılmalıdır?

Acil durum planı yapılırken öncelikle acil durumlar belirlenir. Bunlar içerisine sabotaj ihtimali de olmak üzere kimyasal kullanılan ürün var ise bunların yaratabileceği tehlikeler gibi büyük sıkıntılar yaratacak durumlar ele alınır. Oluşabilecek her acil durum için alınması gereken önlemler iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimi ile firma sahibinin görüşleriyle belirlenir. Acil durumlarda destek elemanı olarak görev yapacak kişiler seçilirken; çok tehlikeli sınıf için 30 kişi başına 1 kişi, tehlikeli sınıfta 40 kişi başına 1 kişi, az tehlikeli sınıfta 50 kişi başına 1 kişi düşecek şekilde düzenleme yapılır. Seçilen destek elemanının kullanacağı arama kurtarma çalışmaları, tahliye ve yangın uygulamalarının her biri için gerekli olan teçhizatın tam olması gerekmektedir.

Ekiplerin belirlenmesinden sonra acil durum anında kullanılacak acil durum çıkış yolları kroki üzerinde gösterilir ve irtibat telefonları belirlenir. Çıkış yollarını kullanarak durumdan kaçabilen personelin nerede toplanacağı kararlaştırılır. Böylece panik halinde çıkışlarda oluşacak yığılma engellenir ve kayıplar engellenmiş olur.

Planın uygulanması için acil durum oluşmasını beklemek mantıksız olur. Önceden belirlenen bir tarihte tatbikat yapılarak hazırlanan acil durum planının işlevselliği kontrol edilmelidir. Tatbikatlar yılda bir kez olmak üzere mutlaka yapılmalı ve raporlanmalıdır. Acil durum planı ile ilgili çalışanlara ve firma sahibine verilecek eğitimler de tatbikatlar gibi yılda en az bir kere mutlaka gerçekleştirilmelidir. Tüm çalışanlara arama, kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele esasları ile ilgili acil durum anında onların ve görevlendirilmiş personelin neler yapacağı hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir. İşe yeni bir çalışan girdiği takdirde kişiye özel olarak eğitim tekrarlanmalıdır. Acil durum planında görev almak üzere seçilen personel ise bu durumların hâkimiyetini en yüksek düzeyde elinde tutması gerektiği için özel bir eğitimden geçmek zorundadır.

Acil durum planı oluşturmada çalışanlara ve işyeri sahiplerine düşenler yönetmelikte ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Acil Durum Planı Olmayan Şirketleri Neler Bekliyor?

Hiçbir şirket başına bir felaketin geleceğini düşünmez ancak gelmeyecek olsa dahi küçük bir risk olma ihtimali bunun önlemini almak zorunda bırakır. Acil durum planı hazırlamayan, gerekli ekibi belirlemeyen, acil durum anında kullanılacak teçhizatı tedarik etmeyenler için İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre her yükümlülük için 1.078 TL ve bu durumun devam etmesi halinde her ay için 1.078 TL idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir.