İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 25426 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tüm işverenler çalışanlarına sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdirmek zorundadır.

 • İşe Başlamadan Önce
 • Çalışma Yeri Değiştiğinde
 • İş Değişikliğinde
 • İş Ekipmanı Değişikliği Veya Yeni Teknoloji Kullanımında
 • Riskler Karşısında
 • İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Durumlarında
 • Geçici İş İlişkisi Kurulan Çalışanlara
 • Alt İşverenin Çalışanlarına
 • Özel Politika Gerektiren Çalışanlara (Genç Çalışanlar, Yaşlı, Engelli, Gebe Veya Emziren Çalışanlar)
ÖNEMLİ! İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.

 

EĞİTİMİN AMACI

6331 Sayılı kanunun 4. Maddesi gereğince çalışanlarımızın “İş Sağlığı ve Güvenliği” konularında mesleki risklerini bilgilendirerek, periyodik eğitimlerle iş sağlığı ve güvenliği alanında bilinçlenmelerini ve bu alandaki riskleri minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamaktır.

EĞİTİM SÜRESİ

Az tehlikeli iş yerlerinde en az 3 yılda bir 8 saat,

Tehlikeli iş yerlerinde en az 2 yılda bir 12 saat,

Çok tehlikeli iş yerlerinde ise yılda bir 16 saat,

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Genel Konular

 1. Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 2. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 3. İşyeri temizliği ve düzeni,
 4. İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar.

Sağlık Konuları

 1. Meslek hastalıklarının sebepleri,
 2. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 3. Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 4. İlkyardım.

Teknik Konular

 1. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 2. Elle kaldırma ve taşıma,
 3. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 4. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 5. Ekranlı araçlarla çalışma,
 6. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 7. İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 8. Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 9. Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • Tahliye ve kurtarma.

 

BELGELENDİRME SÜRECİ

Eğitimlere katılım zorunludur.

Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir.

Henüz personelinize İş Sağlığı Ve Güvenliği ile ilgili gerekli olan eğitimler verilmediyse, eksikse ya da yenilenmesi gerekiyorsa, hemen bize ulaşın en kısa sürede ILICA OSGB olarak yetkili uzman kadromuzla çalışanlarınıza gerekli eğitimleri faaliyet gösterdiğiniz sektöre uyarlayarak verelim ve belgelendirelim. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Hizmeti ücretleri hakkında bilgi alabilirsiniz.