İşyeri Hekimi Hizmeti

İşyeri Hekimi Kimdir?

 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş hekimlere,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkilendirmiş olduğu Eğitim Kurumları’ndan eğitim aldıktan sonra, yine Bakanlığın yapacağı sınavdan başarılı olanlara,
 • İşyeri Hekimliği sertifikasını almaya hak kazananlara,
 • Bakanlıkça belirlenen eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Eğitimin teorik kısmı 180 saat, uygulama kısmı 40 saat ve toplamda 220 saat alanlara,
 • Ayrıca işyeri hekimleri, mesleklerini tam bağımsız bir ortamda yapmakta ve ek olarak işçilerin sağlık konusundaki hak ve bilinçlerini de geliştirenlere,

İşyeri Hekiminin Görevleri:

 • Sağlık gözetimi,
 • Eğitim ve bilgilendirme,
 • Rehberlik ve danışmanlık,
 • İlgili birimlerle işbirliği,
 • Risk değerlendirmesi,

Çalışma Süresi:

İşyeri hekimi süre hesaplaması 8 Aralık 2014 tarihli resmi Gazete de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri” adlı 12.maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve üçüncü fıkrada yer alan “1500”ibareleri “1000” , dördüncü fıkrada yer alan “1000”ibareleri “750” olarak değiştirilmiştir.

Bu maddeye göre;

 • Az Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
 • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 • Çok Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

“Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri  hariç diğer diğer işyerlerinde çalışan işyeri hekimleri tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz”.