Hakkımızda

Ilıca Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Müh. Enerji Arıtma İnş. İht. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.  T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıİş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Tarafından 2554 Belge Numarası ile Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak OSGB yetki belgesi alarak faaliyet göstermektedir .  İş Sağlığı, tüm mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve işçinin birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş bir tıp dalıdır.
İş Güvenliği ise işçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine denir.

İş sağlığı ve iş güvenliği, son yıllarda kulağımızın aşina olduğu, birçok talihsiz olayda karşımıza çıkan ve artık hayatımızın her alanında farkındalık yaratan iki terimdir. Bu terimlerin tanımını ILO, SGK, ÇSGB gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlar farklı kelimelerle yapmıştır. Bizim için iş sağlığı ve güvenliği ise, bütün çalışanların ruhsal ve fiziksel açıdan “sağ-salim” evlerine dönebilmeleridir.

Bu amaçla 2012 yılında kurulan Ilıca OSGB, Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün oluşması adına binlerce kuruluşa yakın “Risk Analizi ve Acil Eylem Durum Planı” hizmetleri vermiş, binlerce çalışana “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi vermiş ve görevini başarıyla yerine getirerek sürekliliğini sağlamaktadır .

Ilıca OSGB olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bize verdiği yetki belgesini, devletimize ve milletimize karşı aldığımız sorumluluğun belgesi olarak görmekteyiz .

Bu görevi yerine getirmek adına kurduğumuz profesyonel ekibimizle, her biri kendi alanında lider çözüm ortaklarımızla, “Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü ”nü oluşturmayı ve hayatımızın her alanında uygulamayı kendimize görev edindik.