Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil Sağlık – Gezici İSG Hizmetleri

 

Çalışanların sağlıkları günümüzde yapılan yasalarla güvence altına alınmıştır. Çalışanların sağlık muayenelerinin ve taramalarının yapılması 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca yasal bir yükümlülük halini almıştır. Tüm çalışanların hastaneye gönderilemeyeceği durumlarda Mobil Sağlık Aracı ile işyerlerine gelen hekimlerle sağlık taramalarının yapılması sağlanır. Gezici İSG Hizmetleri işverenler için zamandan ve paradan kazanç sağlamaktadır.

Kurum içi çalışanların sağlık taramalarının işe başlama tarihinden itibaren kayıt altında tutulması ve periyodik olarak tekrarlanması kuruluş için bir zorunluluktur.

Sağlık taramalarının ve uygulamalarının zamanında yapılması, oluşacak problemleri önceden görmenizi ve gerekli önlemlerin alınması için zemin oluşturacaktır. Bunun yanı sıra aracımız size uygun olan gün ve saatte gelip sağlık taramalarınızı hızlı bir şekilde yapılmasına olanak sağlamaktadır.

 

Mobil araçta vermekte olduğumuz gezici İSG hizmetleri kapsamında aşağıdaki işlemler yapılır:

 1. Akciğer Grafisi
 2. Odiometri (İşitme Testi)
 3. Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
 4. Portör Muayenesi
 5. Aşılar
 6. Laboratuvar Tetkikleri
 7. Kan sayımı (Hemogram)
 8. Tam idrar tahlili
 9. Karaciğer fonksiyon testleri (Ast,Alt,Ggt)
 10. Böbrek fonksiyon testleri (Üre,Kreatinin)
 11. Hepatit B testi
 12. Serolojik tetkikler
 13. İdrarda /kanda kurşun, toluen, feneol
 14. Vanil mandelik asit
 15. Hipurik asit. v.b.