İlk Yardım Eğitimi

 

İlkyardım Eğitimi ve Sertifikası

 

İlkyardım Eğitimi Serifikası: Kalp krizi, trafik kazası, yaralanmalar gibi bir çok durumda olay yerine acil yardım ambulansının gelebilmesi saatler alabilmektedir. Bu süre acil yardıma ihtiyacı olanlar için bazen çok olabilmektedir. Sağlık görevlileri gelinceye çevredeki kişilerin doğru ilk yardım uygulamaları ile insanların hayatı kurtarılabilir. Ülkemizde ilk yardım bilincinin yerleşmesi amacıyla, devlet tarafından tüm kurum ve kuruluşlara getirilen zorunluluk ile ilk yardım eğitimlerinin verilmesi sağlanmaktadır.

 

Temel İlkyardım Eğitimi, ilkyardım Yönetmeliğinin 16. Maddesine istinaden;

 • Çok tehlikeli iş yerlerinde her 10 çalışana kadar 1 çalışan
 • Tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışana kadar 1 çalışan
 • Az tehlikeli işyerlerinde ise her 20 çalışan için 1 çalışan olarak “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”

 

İlk yardımcı sınavları Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilmekte olup; ilkyardımcı sertifikasının geçerlilik süresi 3 yıldır.

Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimleri 16 saat (2 gün) sürmektedir. Program sonunda katılımcılar, İl Sağlık Müdürlüğü’nün yapacağı sınavda 85 ve üzerinde puan almaları halinde yine aynı gün içerisinde uygulamalı sınava alınırlar. Katılımcıların 2 sınav hakkı olup, bu sınavı başarı ile tamamlayanlara Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardımcı sertifikası verilir.

 

EĞİTİM KONULARI
 • GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ: Teorik Pratik
 • HASTA / YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
 • KANAMALARDA İLKYARDIM
 • YARALANMALARDA İLKYARDIM
 • YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMALARINDA ILKYARDIM
 • KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM
 • BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM
 • ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM
 • HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM
 • GÖZ, KULAK VE BURUNA YABANCI SİCİM KACMASINDA İLKYARDIM
 • BOĞULMALARDA İLKYARDIM
 • HASTA/YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

 

Bir kaza anında asıl görevli personel gelmeden önce yapılacak müdahale en kritik müdahaledir. Bu anda doğru yapılacak bir hamle hayatın kurtarılmasını sağlayacağı gibi yanlış yapılacak bir hareket kazaya uğramış kişinin hayatına mâl olabilir. Yapılan müdahale bilinçli yapıldığı takdirde kişinin yaşam olasılığını arttırır veya en azından durumunun kötüleşmesinin önüne geçilir. Mevcut araç gereçlerle acil bir durumda yapılan bu hareketler ilkyardım olarak adlandırılır. Tanımından da anlaşılacağı gibi eğitim alınarak yapılmış ilkyardım hayat kurtarır.