Osgb Hizmetinin Avantajları

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’ nden (OSGB) Hizmet Almanın Avantajları

İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli vb. İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili hizmetleri ayrı kişi ve kurumlardan almak yerine tek noktadan hizmet alabilirsiniz. Firmanın bu konu ile ilgili İK süreci ortadan kalkar

İşletmenizin OSGB ile yaptığı anlaşma dâhilinde, işyerinizde bulundurma zorunluluğunuz olan İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli istihdamının neden olduğu SGK prim ve maaş ödemeleri, ihbar ve kıdem tazminatları gibi sorumluluklarınızdan kurtulursunuz.

İşyerinizde İş Sağlığı Ve Güvenliğinin sağlanması için görev verdiğiniz hekim ve uzmanlarınızın planlanmamış izin kullanımları için OSGB’ ler aynı profesyonelliğe sahip hekim ve uzmanları sürekli yedekte bulundurur.

OSGB hizmeti karşılığı verilen fatura gider olarak gösterilir.

OSGB tarafından görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli düzenli olarak denetlenerek, çalışandan kaynaklanabilecek hatalar ortadan kaldırılır.

OSGB çalışanları tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden gerekli tüm tedbirler alınır ve konuyla ilgili rapor ve görüş düzenli olarak yapılacak ziyaretlerle firma yetkililerine bildirilir. İşletme tarafından fark edilmeyen eksik ve yanlış uygulamalar bu tespitlerin akabinde işletme dışından bakılan bir göz ile tespiti ve fark edilmesi daha kolay hale gelir. Buda eksik ve hataların sorunlarla boğuşmadan ortaya çıkarılmasına katkı sağlar.

İşletme körlüğünü ortadan kaldırarak, deneyimli bir kadro tarafından eksikler ve gereklilikler rapor halinde sunulur.

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları ile ilgili izlemeniz gereken yol OSGB tarafından belirlenir. Daha önceden yapılmış tüm yanlış uygulamaların düzeltilmesi OSGB’ nin sorumluluğu arasındadır.

İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri ile gerçekleştirilen sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı ile iş akışınız kesintiye uğramaz.

Bakanlıkla ilgili yasal süreç ve değişiklikler OSGB tarafından takip edilerek işverene rapor halinde sunulur.

OSGB’  lerde İş Sağlığı Ve Güvenliği ile ilgili gerekli belgelerin tutulması zorunlu olduğu için, herhangi bir evrak bilmecesiyle uğraşmanıza gerek kalmayacak ve iş yerlerinde dosya takibi ya da kaybolması gibi sorunların daha başlamadan önüne geçmiş olacaksınız. Bu durum özellikle İş Sağlığı Ve Güvenliği müfettişlerince yapılacak olan denetlemelerde işletmeler için büyük kolaylık sağlayacaktır.

OSGB’ den hizmet alma yerine iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmeye çalıştığınızda en az 20 m2 den az olmamak üzere (sağlık hizmetleri için 8 m2 iş güvenliği hizmetleri için ise en az 12 m2 alan ayırmanız) iş yeri sağlık ve güvenlik birimi için çalışma alanı ayırmanız gerekecek. OSGB ile yapacağınız anlaşma ile bu alana gerek kalmadan işletmenizdeki çalışanlarınızın bulunduğu ofislerde sağlık ve güvenlik işlerinizi gerçekleştireceksiniz.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çıktığından bu yana kanun ve yönetmelikler sürekli güncellenmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda, Kanun, KHK, Yönetmelik gibi hukuku tüm mevzuatlar resmi gazetede yayımlandığında işverenlere yükümlülükler getirmekte ancak işverenlerin bunları takip etmesi ve uygulaması için mutlaka iş güvenliği uzmanlarından ve işyeri hekimlerinden destek almasına ihtiyacı bulunmaktadır. Bu gibi sıklıkla değişen yönetmelik maddelerinin takibi ile işletmeniz ya da çalışanlarınız takip etmek durumunda kalmayacak hizmet aldığınız OSGB yasal mevzuat takibini yerine getirecektir.